ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Салиха Мијатић, стручни сарадник за грађевинарство, локалне путеве и архиву техничке документације службеника
Телефон: 058/210-845
E-мејл:

salihamiletic@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање увјерења и потврда о чињеницама о којима се води службена евиденција и о чињеницама о којима се не води службена евиденција.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку члан 159. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за увјерење 5 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и Презиме/Назив правног лица
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Подносим захтјев да ми издате увјерење ___
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Одређени документи зависно од конкретног случаја (нпр. Копија катастарског плана, Посједовни лист, Грађевинкса дозвола и сл.) Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Копија Ако документ издаје Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове прибавља се по службеној дужности (плаћа се такса/накнада), а ако га изадје општинско одјељење прибавља се такође по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Истог дана, а најкасније у року од 8 дана (15 дана, ако постоји потреба изласка на терен ради утврђивања додатних чињеница)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац