ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славенка Хаџивуковић , самостални стручни сарадник за урбанизам, просторно уређење и грађење
Телефон: 058/210-845
E-мејл:

prostornouredjenjefoca@gmail.com / slavenkahv@yahoo.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стицање услова за заузимање јавне површине.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , чланови од 59. до 66. (Службени гласник РС број: 40/13, 106/15, 03/16); Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијских услова , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 69/13); Правилник о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 115/13); Одлука о привременом заузимању и кориштењу јавних површина , цијела одлука , (Службени гласник општине Фоча број: 05/07); Одлука о техничким параметрима за изградњу објеката за које није потребно прибављање одобрења за грађење , цијела одлука , (Службени гласник општине Фоча број: 05/12); Одлука о јавном оглашавању на подручју општине Фоча , цијела одлука , (Службени гласник општине Фоча број: 04/12);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење 25 КМ Таксеном марком
Комунална такса за кориштење простора испред пословнох простора на јавним површинама у пословне сврхе (само код локацијских услова за заузимање јавних површина испред пословног простора, ако је ријеч о заузимању јавне површине дуже од мјесец дана). 1. За тезге, столове, уређаје за сладоледе, кокице, напитке и слично 0,40 КМ/м2 дневно, 2. за постављање столова испред угоститељских и посластичарских објеката по сједишту 0,20 КМ дневно. За постављање и кориштење властитих површина (дворишта, терасе, проходни равни кров) у пословне сврхе плаћа се комунална такса по 1м2 заузетог простора дневно: 1. за киоске и остале привремене објекте, тезге, столове, уређаје за сладолед, кокоице, напитке и слично 0,20 КМ/м2 дневно, 2. за постављање столова испред угоститељских и посластичарских објеката по сједишту 0,10 КM дневно. 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 722314, буџетска организација: 0031190)
Накнада за издавање локацијских услова 100 КМ (ако УТ услове ради општинско одјељење), 80 КМ (ако УТ услове ради овлаштено лице) 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 722521, буџетска организација: 0031190)
Накнада за јавно оглашавање (кад се врши јавно оглашавање) 1. Транспарент: 1.зона 10,00 КМ/дневно, 2.зона 5,00 КМ/дневно, 3.зона 3,00 КМ/дневно; 2. Јарбол: 1. зона 15,00 КМ/мјесечно, 2.зона 7,50 КМ/мјесечно, 3.зона 4,00 КМ/мјесечно; 3. Рекламни пано: 1.зона 50,00 КМ/м2 годишње, 2.зона 25,00 КМ/м2 годишње, 3.зона15,00 КМ/м2 годишње; 4. Рекламна витрина: 1.зона 40,00 КМ/м2, 2.зона 20,00 КМ/м2 годишње, 3. 10,00 КМ/м2 годишње; 5. Рекламирање на заштитној огради градилишта и рекламно платно на градилишним скелама: 1.зона 10,00 КМ/м2 мјесечно, 2.зона 5,00 КМ/м2 мјесечно, 3.зона 3,00КМ/м2 мјесечно; 6. Мурал: 50,00 КМ/м2 годишње; 7. Плакат: 0,50 КМ/по комаду дневно; 8. Рекламирање на возилима: 20,00 КМ/м2 годишње. 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 722318)
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/ Назив правног лица
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Подносим захтјев за локацијске услове за заузимање дијела јавне површине за постављање___
Локација
Период заузимања јавне површине
Површина
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Посједовни лист Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Изјаве сусједа или сагласност заједнице етажних власника да се не противе заузимању јавне површине (по потреби) Подносилац захтјева Оригинал
Начелна сгласност на локацију од Електродистрибуције (по потреби) МХЕРЦ Требиње, ЗП „Електродиструбуција“ а.д. Пале, РЈ Фоча Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Електродистрибуцојом а.д. Пале (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Смјернице од ЈП „Путеви“ РС (уколико се ради о заузимању јавне површине уз магистрални пут, а изван градског геађевинског земљишта) ЈП „Путеви“ РС Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЈП „Путеви“ РС (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Водопривредне смјернице од ЈУ „Воде Српске“ Бијељина (по потреби) ЈУ „Воде Српске“ Бијељина Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЈУ „Воде Српске“ Бијељина (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Фотокаталошка документација Подносилац захтјева Оригинал
Доказ о уплати накнаде за издавање локацијских услова Банка или пошта Овјерена копија
Доказ о уплати комуналне таксе Банка или пошта Овјерена копија
Доказ о уплати накнаде за јавно оглашавање Банка или пошта Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) За баште 7 мјесеци, за витрине и тезге 6 мјесеци, за остала заузећа 1 година, уз могућност продужења у наредној години.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац