ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за финансије
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за трезор
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Буџет и финансије
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Драган Ивановић, шеф одсјека за трезор
Телефон: 058/221-180
E-мејл:

trezor.opstinafoca@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Поврат или прекњижавање погрешно уплаћених средстава.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о пореском поступку РС , члан 7 . (Службени гласник Републике Српске број: 102/11, 108/11, 67/13, 31/14);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Презиме
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Подносим захтјев да се изврши поврат или прекњижавање погрешно извршене уплате на општински рачун број ___, Молимо Вас да средства уплатите на рачун број ___
Разлог погрешне уплате (кратко образложење)
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Уплатница Подносилац захтјева Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац