ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сања Шолаја, здравствено-санитарни и ветеринарски инспектор
Телефон: 058/212-115
E-мејл:

inspekcijafoca@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Ископавање и пренос умрлог лица из једног мјеста у друго унутар Републике Српске и изван граница Републике Српске.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити стновништва од заразних болести , члан 47. (Службени гласник РС број: 90/17); Правилник о начину и условима под којим се врши обдукција, ексхумација и превожење умрлих лица , члан 11. (Службени гласник РС број: 11/13);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Телефон
Подаци о умрлом лицу:
Презиме (и дјевојачко презиме)
Име оца
Име
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто рођења
Мјесто и држава гдје је смрт наступила
Сат, дан, мјесец и година смрти
Узрок смрти
Да ли је умрло лице било сахрањено
Превозно средство којим ће се извршити превоз умрлог лица
Превоз умрлог лица врши се у пратњи (име и презиме особе)
Гранични прелаз уласка превозног средства у државу у којој се обавља сахрана
Мјесто и назив гробља у којем се умрло лице сахрањује
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге умрлих Одјељење за општу управу Копија
Љекарски извјештај о узроку смрти Здравствена установа Копија
Потврда да посједује гробно мјесто у мјесту у које се врши пренос Комунално предузеће које газдује гробљем или мјесна заједница (ако је ријеч о сеоском гробљу) Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац