ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сања Шолаја, здравствено-санитарни и ветеринарски инспектор
Телефон: 058/212-115
E-мејл:

inspekcijafoca@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Контрола здравствене исправности производа.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 159. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18); Закон о ветеринарству , члан 112. (Службени гласник РС број: 75/17); Одлука о висини и начину наплате накнаде за ветеринарско-санитарне прегледе , цијела одлука , (Службени гласник РС број: 17/05);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за ветеринарско-санитарне прегледе За животиње и животињске производе до 1000 кг: 7 КМ; до 5000 кг: 12 КМ, до 10000 кг: 16 КМ; преко 10000 кг: 20 КМ 562-099-000-005-5687 (врста прихода: 722452, буџетска организација: 1546001)
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Отпремница Фирма која отпрема робу Копија или на увид
Доказ о уплати накнаде Банка или пошта Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Истог дана, а најкасније у року од 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 24 сата
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усмено.